Projekter som har fået støtte fra LAG Odder Hedensted

Stien til verdens ende – den sidste vigtige brik i Uldum Kærs stisystem – 450.000 kr.

Uldum Kær Naturlaug søger midler til at færdiggøre det stiforløb som blev påbegyndt for snart 10 år siden. Uldum Kær er et af Hedensted Kommunes vigtigste og mest naturskønne områder, og et område der hvert år besøges af tusindvis af lokale borgere og et stigende antal turister. For snart 10 år siden blev der lavet stier, fugletårne, borde og bænke, shelters, toilet, kanooplægspladser, formidlingsplancher mm. Men vi manglede prikken over i´et – stiforløbet der kunne gøre en gå-rundtur i hjertet af Uldum Kær mulig. Den nye rekreative sti vi håber at få midler til at lave, vil både øge adgangen til naturværdierne i vores kommune, samt give anledning til at endnu flere mennesker kommer ud og får rørt sig i den friske luft.

Odderkystens badeanstalt – 511.625 kr.

Man ønsker at skabe en naturskøn ramme for et rigt ude liv langs Odderkysten i form af en badeanstalt, som opfordrer til ophold og aktiviteter på stranden hele året igennem. Rammer som i øget grad bringer borgere, institutioner, turister og sommerhusejerne sammen på nye måder og som samtidig giver vinterbadere i og uden for kommunen faciliteterne til at vinterbade i et socialt fællesskab.
Projektet indeholder etablering af badeanstalt med sauna-rum, omklædning, fællesrum, bade- og flydebro ved Odder kysten.

TinyhouseLiving – 1.000.000 kr.

Tinyhouse Living er en virksomhed affødt af IT virksomheden CLARUS. Direktøren Michael Henneke har efter mange år i branchen valgt at udvide sin horisont med et social ansvarligt entreprenør projekt.

Med Tinyhouse Living projekt 2.0 søger vi at bygge mobile bolig tilbud til det private. Altså en Tinyhouse model med andre faciliteter end den oprindelige model 1.0. Dette udvider vores potentielle marked til ikke kun at gælde hele boliger, men også gælde tilbygninger og noget midt i mellem. Konkret vil det gøre virksomheden yderligere skalerbar, og skabe mulighed for udvikling af flere lokale jobs i form at håndværkere, marketingsarbejdere og sælgere.

Projektet er også et eksperiment i den forstand, at Tinyhouse Living gerne vil afsøge muligheden for at anvende lokale og social resourcer som et cooperativt værktøj for lokalsamfundet og virksomheden.

Allerede for nærværende er der på opfordring i det mindre omfang søgt samarbejde med kommunen ifm. generelle virksomhedsproblematikker om hvorvidt der kommunalt kan støttes op om – ses med venlighed på – projektet, omend det kan synes vanskeligt.

Formidling på museumsgården Badensminde – bevilget: 54.000

Museumsgården Badensminde er indrettet som den har set ud i 1928. Gården med alle udlænger, gårdsplads og æblehave indgår som den mest komplette helhed i Glud Museums samling af historiske bygninger.

Vi ønsker at udvikle museet og formidlingen af landsbyhistorien. Man kan på Glud Museum gå rundt inde i bygningerne og opleve atmosfæren og livet fra landsbyerne gennem tiden.
Laden, som er gårdens største rum, har et meget ujævnt terræn. Her skal laves en gangbro på langs af bygningen, hvor der også kan monteres belysning. Fra denne gangbro kan publikum færdes nemt og sikkert, og herfra kan de se, hvordan laden så ud samt bl.a. hvilke redskaber, som blev brugt i gårdens drift. Da laden er et meget stort rum med kun sporadisk mulighed for lysindfald, er der her behov for at montere kunstig belysning af gangbroen såvel som de udstillede genstande.
Der udarbejdes formidling af de udstillede genstande samt bygningen. I laden giver gangbroen dermed også mulighed for formidling med tekst og QR-koder, uden at det bliver forstyrrende og tager fokus fra genstandene.
Svine- og fåresti samt køreport vil også blive indrettet og gjort tilgængelige for publikum. Her får publikum et indblik i forholdene for disse dyr, deres funktion og placering på gården samt et indblik i familiens transportforhold. I disse rum er den naturlige belysning tilstrækkelig til, at publikum kan få det fulde udbytte af udstillingerne ligesom terrænet er tilstrækkeligt plant til at publikum kan færdes her.

Sondrup B&B – bevilget 121.831 kr.

Et B&B kombineret med mit keramiske virke, hvor al service og keramisk udsmykning skabes på stedets værksted. Hvor gæsterne kan kigge ind i en keramikers liv, se kopper, tallerkner o.s.v. blive skabt og opleve det i brug under morgenmaden.
Derudover har vi et stort ønske om at styrke det gode fællesskab og de små virksomheder, der findes her i lokalområdet, ved at indgå et samarbejde om at sælge og bruge deres råvarer her på stedet. Dvs. at så mange ingredienser som muligt til morgenmaden er købt af lokale råvareproducenter med en bæredygtig tankegang.

  1. Renovering af anneks (det er den del vi søger LAG-midler til)
  2. Opførelsen af et orangeri som vi selv financierer.
  3. Allerede eksisterende keramisk virksomhed
  4. Kursusvirksomhed
  5. Markedsføring

Genskabelse af Bjerre Arrest – bevilget 500.000 kr.

Der søges om støtte til 1. etape af genskabelsen af Bjerre Arrest, der gerne skulle udføres i sensommeren 2016.
1 Etape der omfatter nyt tag og skorstene mv er en afgørende del af af sikring af bygningens klimaskærm, som vil medvirke til at stoppe Bjerre Arrests forfald.

Levende Jobannoncer på film – bevilget 100.000 kr.

Ideen omkring hele projektet Joblinsen, er at finde medarbejdere til den pågældende virksomhed, på en ny og anderledes måde, som giver virksomheden mulighed for at skille sig ud blandt alle de klassiske jobannoncer. Det er samtidig en brandingfilm og ikke mindst et flot visitkort, i form af en personificering for den arbejdsgiver som er søgende og er med på at være “First mover” J

oblinsen målsætning er på kort sigt at skabe muligheder for virksomheder, til at gøre noget andet og mere effektivt for at finde de rette medarbejder. Joblinsens overordnede målsætning er at skabe en virksomhed som kan være en ny og stærk medspiller på det nuværende traditionelle jobsøgningsmarked, alle tegn viser at film og levende billeder er fremtiden og de sociale medier prioriterer det meget højt, med en stor visningsrate. Joblinsen går udelukkende efter denne form for innovativ jobannoncering.

Joblinsens fremadrettede aktiviteter vil være nyskabende og anderledes.
Filmmateriale omkring markedsføring af joblinsen er en vigtig del af vores opstart/koncept, hvad laver vi og hvordan? Der skal ansættes egen filmmand samt indkøbes produktionsudstyr, salg og administrations personale skal styrkes. Fagmesser og målrettet annoncering via de sociale medier, er den oplagte branding af joblinsen.

Indretning af fællesareal / bytorv i Boulstrup – bevilget 50.000 kr.

Vi søger midler til indretning af bytorvet i Boulstrup, med samlingsplads/legeplads.
Projektet vil gavne alle borgerer i Boulstrup, idet vi kan få et samlingssted for byens 3 områder. Boulstrup by er fra tidligere delt op i 3 “områder” heraf “Stationen”, “Lystgårdsparken” og “Gl. Boulstrup”. Projektet vil gavne det manglende sammenhold i byen, og pladsen skal have til formål at fremme fællesskabet på tværs af alder, race og køn.
Pladsen skal derfor indrettes med legeplads for byens ca. 60 børn, bålsted, bord/bænkesæt, petaquebane samt Shelter.

Talentudvikling og viden i samspil mellem virksomheder, borgere og uddannelse, Dansk Produktions Univers – bevilget 361.992 kr.

Dansk Produktions Univers vil udvikle synergi og samarbejde mellem flere grupper omkring arbejdsmarkedet, som ikke er i kontakt i dag, men som kan løfte hinanden. Målet er at skabe bedre resultater for virksomheder og styrke det gode liv i Hedestederne.
Der er tre parallelle søjler:
Uddannelse fra folkeskole til universiteter.
Lokale virksomheder fra ny-startere til store velkonsoliderede virksomheder.
Borgere med udfordringer til ansatte der er fuldt fungerende på arbejdsmarkedet.
Vi vil forbinde de tre søjler med aktiviteter, projekter og fokusere på at alle kan bruge hinandens styrker. Aktiviteterne vil skabe synergi og kontakt mellem de tre søjler.

Mål A: At fremme job og vækstskabende erhvervsudvikling via tilskud til etablering og udvikling af små og mikrovirksomheder og øget erhvervssamarbejde.

Etablering af besøgs og inspirationshaver med tilhørende værksted og kontor – bevilget 385.056

At etablere besøgshaver, skabe inspiration for kunder og dermed øge omsætningen af planter og lokale produkter- land butik.

At kunne udnytte den gode placering for kundebesøg og derved kunne sælge firmaets produkter.

Til dette skal der bruges en mindre hal på ca.450M/2, hvor der skal være lager, værksted og kontor. Dette skal laves for at kunne udvikle mit firma, som er et lille gartner-servicefirma, dvs. at kunne skabe arbejdspladser lokalt, hvor der i dag ikke er mange muligheder for at kunne leje-eje erhvervs haller.

“Oddergrisen vender tilbage” – bevilget 93.781

Pakhusforeningen har etableret terrasse/perron langs bagsiden af Pakhuset. Et projekt, som vi har modtaget LAG midler til samt kommunal medfinansiering. Terrasseprojekt har udvidet Pakhusets udendørs opholds m2.  ”Oddergrisens” gamle styrevogn står nu i forbindelse med den nye terrasse/perron. Midtjyske Jernbaner har skænket Pakhusforeningen styrevognen. Styrevognen skal sættes i stand og skal fungere som café/mødelokale, samt huse en udstilling om ”Oddergrisens” og Pakhusets historie, etableret i samarbejde med Odder Museum.

Den planlagte udstilling i styrevognen vil tiltrække flere gæster til Pakhuset, eksempelvis i samarbejde med Odder Museum. Udstillingen vil sætte fokus på ”Oddergrisens” og jernbanens historie i Odder og derved synliggøre en væsentlig epoke i Odders historie. Oddergrisen var et ikonisk pendler tog, historisk ’livsnerve’ mellem Horsens, Odder, Århus og synonym med Odder by og dermed en del af den danske jernbanes historie fra 1950 – 2012.

Som sådan vil projektet bidrage til markedsføring og branding af Odder Kommune, som et godt levested.

Bevægelse, leg og kultur i Uldum – bevilget 159.990 kr.

Det er projektets mål, at skabe områder som indbyder til samvær og aktiviteter for alle i Uldum samt for områdets skole, daginstitution, dagpleje, bosteder og foreninger

at skabe steder, hvor man kan være aktiv uanset alder og funktionsniveau

at etablere områder, der giver muligheder for fællesskab på tværs af områdets foreninger og institutioner, samt være med til at skabe netværk mellem borgerne

at bidrage til børns og voksnes sundhed ved at opfordre til fysisk aktivitet

Projektet omfatter 7 aktivitetsrum i byen der er fordelt på 16 delprojekter.

Der ansøges om støtte til følgende 4 delprojekter

  • Lilleåen: Her er som et delprojekt allerede etableret en Å-bredsbro og 4 borde/bænke. For at samle området og øge muligheden for aktivitet og samvær, ønskes en stammebane, som er en serie væltede stammer og stubbe til leg, balance og klatring.
  • Hallen, som er byens samlingssted, mangler udendørs aktivitet. Vi skal have alle målgrupper i byen til at samles ved byens hal og være aktive og sociale. Der skal gives mulighed for anderledes træning end de traditionelle vi ser på bold- og tennisbanerne. Ved hallen vil vi gerne etablere en lukket pannabane, der skal give lyst til boldspil når man er ved hallen, og trække børn og unge til, også udenfor de faste træningssamlinger. Derudover ønsker vi 3 nedgravede trampoliner i serie. Synergieffekten er stor, når flere trampoliner stilles tæt sammen og åbner op for en række sjove og udfordrende lege, hvor der hoppes i takt og samarbejdes på højt niveau. Trampolinerne giver sund motorisk træning for skatere, gymnaster og alle andre.
  • Fitness station ved Uldum Skole: Skolen er et aktiv for byen og et godt mødested, men der skal være bedre mulighed for bevægelse og skabes attraktive opholdsrum. Vi vil gerne etablere et fitnessområde der skal være brugbart for alle borgere og også inddrages i skoledagen. Området skal henvende sig til brugere, som ikke er så vante med fitness-træning, herunder ældre og vores handicap idrætsforening. Der er tale om bevægelige tandemredskaber, som man typisk sidder ned ved. Tandemredskaberne kan bruges alene, men vil skabe mulighed for at to kan spejle sig i hinanden og give en social dimension.
  • Uldum Mølle. Møllen, er byens varetegn, som vi er stolte af, og fungerer som arbejdende museum. Her rummer vi både kultur og historie, og vil gerne skabe aktivitet omkring dette. Vi kunne tænke os at skabe et sted som kan bruges af de besøgende på Møllen, men også et sted hvor man kan mødes og lege. Med etablering af et sandlegeområde forventer vi at skabe et lege og undervisningsrum, hvor der kan eksperimenteres med naturkræfterne.

Ølholm Bypark bevilget – 69.456 kr.

Vi søger til at igangsætte 2. etape af Ølholm Bypark. 1. etape, som er realiseret, indeholder: Grillhytte, Rebtårn samt krolfbane.

  1. etape indeholder yderligere muligheder for aktiviteter for flere aldersgrupper, og skal især være med til også at gøre parken attraktiv for de mindste børn og dermed indbyde til fælles aktiviteter for alle aldre. Etapen indeholder: klatretårn, balancebomme, balancestubbe, tunnelrør samt 2 stk. naturvippedyr. Det er vores forventning at projektet også kan være med til at tiltrække flere nye tilflyttere til vores by. Samtidig vil den fælles aktivitetsplads være med til at skabe større fællesskab, og engagement.

Multi idrætscentrum Barrit bevilget – 204.348 kr.

Multi Idrætscentrum Barrit vil være et alsidigt tilbud til brug i institutioner, foreninger og øvrigt fritidsliv.

Aktivitetsområdet er samtidig også en del af vores arbejde for at fastholde vores ungdom i vores landsbys idrætsforening og ikke tager til nabobyens idrætsforeninger i forbindelse med skift til overbygningsskole. Samtidig ønsker vi at fastholde landsbyens beboere i holdsport også i voksenlivet.

Skole, SFO og børnehave ligger lige ved siden af arealet, hvilket vil gøre dem til helt oplagte brugere i dagtimerne. Vores fællesbestyrelse for skole og børnehave har således også været med ind over planerne.

Det har længe været et ønske at kunne skabe et samlingssted for de unge i vores landsby, der er rykket videre til overbygningsskole eller anden uddannelse. Det vil dette område kunne give.

Byens ældre vil kunne dyrke holdidræt udendørs på et plant og afgrænset område.

Dansk Produktions Univers – Etablering af lokalt iværksættermiljø ‘Rugekassen’ for alle iværksættere – bevilget 299.345 kr

Det er etablering af et egentligt iværksættermiljø ’Rugekassen’, og dermed en væsentlig forbedring er tilbuddet til de lokale iværksættere, der søges tilskud til i denne ansøgning. 10 lejere har allerede udvist stor interesse og har forhåndstilmeldt sig som nye lejere i Rugekassen, og målet er at nå op på minimum 15 lejer (eller minimum 10 virksomheder).