Bliv medlem

Alle borgere i Odder og Hedensted kommuner som er over 15 år kan blive medlem af den lokale aktionsgruppe LAG Odder-Hedensted

Du sender en mail med dine oplysninger: navn, adresse, telefon – oplysningerne sendes på mail til s.ernst@lagoh.dk. Med din godkendelse bekræfter du at have læst “Information om behandling af personoplysninger til medlemmer af den lokale aktionsgruppe” – se teksten under formularen, eller download som pdf her

Information om behandling af personoplysninger i den lokale aktionsgruppe
Som medlem af den lokale aktionsgruppe har du krav på information om, hvordan vi i den lokale aktionsgruppe behandler dine medlemsoplysninger.

 1. Den lokale aktionsgruppes formål med at indhente oplysninger
  Oplysningerne om medlemmerne indsamles, behandles og videregives til brug for udførelse af foreningens
  aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration, indkaldelse til generalforsamling mv.
  Den lokale aktionsgruppe opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Den lokale aktionsgruppe sørger for at slette dine oplysninger, hvis du melder dig ud af foreningen.
 2. Afgivelse af oplysninger
  Det er et krav for at blive medlem af den lokale aktionsgruppe, at du underskriver samtykkeerklæringen og
  udfylder samtlige oplysninger på indmeldelsesblanketten.
 3. Videregivelse af oplysninger
  Videregivelse af oplysninger til andre sker i det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af foreningens aktiviteter. Navn, adresse, telefon- og e-mailadresse indgår i den lokale aktionsgruppes medlemsliste. Medmindre du har tilkendegivet, at visse af oplysningerne skal være hemmelige, vil oplysningerne fremgå af medlemslisten. Medlemslistens oplysninger videregives kun til tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter
 4. Ret til indsigt og berigtigelse
  Ved at henvende dig til den lokale aktionsgruppe, kan du få information om, hvilke oplysninger
  foreningen har registreret om dig. Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, vil de blive rettet på din anmodning til foreningen.
 5. Ret til at få slettet oplysninger
  Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, så kan du ikke længere være medlem af foreningen.
 6. Ret til at tilbagekalde samtykke
  Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at du så ikke længere kan være medlem af foreningen, da vi ikke må registrere oplysninger om dig uden dit samtykke.
 7. Ret til at klage til Datatilsynet

Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.