Velkommen til LAG Odder-Hedensted

  • Der vil ikke være flere ansøgningsfrister i den “gamle” LAG

Læs om projekter som har fået støtte fra LAG Odder-Hedensted

Nyttigt hvis du søger under etablering af nye arbejdspladser er det en god idé at kontakte de lokale erhvervskontorer:
I Hedensted: http://www.hedenstederhverv.dk
I Odder: Udvikling Odder eller http://www.voksevaerket.biz
Til alle projekter som søger under den ordning skal der også udarbejdes forretnings/virksomhedsplan, på virk.dk findes forslag til hvad planen skal indeholde:  https://startvaekst.virk.dk/opstart/lav-en-forretningsplan

Nye indlæg

2.2 mio kr. til projekter i 2024

Har du en idé til et projekt, der kan skabe udvikling eller arbejdspladser i dit landdistrikt, så kan du få økonomisk tilskud fra EU. 

Næsten alle kan søge LAG-midler:

  • Foreninger
  • Institutioner
  • Organisationer 
  • Almennyttige sammenslutninger

Virksomheder

  • Færre end 50 ansatte
  • Enten max 10 mio. euro i omsætning eller årlig balance på max 43 mio. Euro

Offentlige myndigheder 

  • Kun til almennyttige projekter
  • Kun kan-opgaver

Se mere om at søge midler i 2024 i den lille video herunder

Kontaktoplysninger

Kontakt koordinator for kort snak om din projektide – tlf: 20351683, mail: s.ernst@lagoh.dk