Velkommen til LAG Odder-Hedensted

Velkommen til hjemmeside for LAG Odder-Hedensted

Næste ansøgningfrist:

 • Der vil ikke være flere ansøgningsfrister i den “gamle” LAG
 • den 24. august er der stiftende generalforsamling i den kommende LAG Odder-Hedensted – se mere her: https://lagoh.dk

Få afklaret om dit projekt mulighed for at opnå støtte?

 Du skal først som minimum: 

Læse den korte vejledning

Læse strategien for LAG Odder-Hedensted

Se tilgængelighedserklæring: https://www.was.digst.dk/lagoh-dk

Ring til medlemmer af vores forretningudvalg for drøftelse af idé/projekt:

 • Formand Bent Sørensen kan kontaktes på telefon 20 12 64 58
 • Kasserer Peter Altenborg kan kontaktes på telefon 61 33 92 32

Se evt. den korte video om at søge støtte fra LAG Odder-Hedensted herunder, klik på pilen:

Læs om projekter som har fået støtte fra LAG Odder-Hedensted

Nyttigt hvis du søger under etablering af nye arbejdspladser er det en god idé at kontakte de lokale erhvervskontorer:
I Hedensted: http://www.hedenstederhverv.dk
I Odder: Udvikling Odder eller http://www.voksevaerket.biz
Til alle projekter som søger under den ordning skal der også udarbejdes forretnings/virksomhedsplan, på virk.dk findes forslag til hvad planen skal indeholde:  https://startvaekst.virk.dk/opstart/lav-en-forretningsplan

Bekendtgørelsens beskriver forretningsplaner som:

“Forretningsplan, en beskrivelse af den virksomhed ansøger vil etablere eller udvikle, herunder en plan for hvordan ansøger vil drive og udvikle virksomheden.”

Klik for download eller download som PDF her: Strategi for LAG Odder-Hedensted

Hvis du opfordres til at søge:

Skal du oprette dig i ansøgningssystemet og starte på at udfylde de krævede oplysninger

Hvis du er i tvivl om enkelte elementer, eller undervejs ønsker sparring på din ansøgning kan du kontakte:

Susanne Ernst –  mail: s.ernst@lagoh.dk, tlf: 29131683

LAG Odder-Hedensted er et partnerskab beståede af lokale repræsentanter bosiddende Odder og Hedensted Kommuner.

Partnerskabet uddeler midler til forbedring af rammevilkår og skabelse af nye arbejdspladser i begge kommuner.

Støtte til projekter kan maximalt udgøre 50% af hele projektsummen, og deles ud i overensstemmelse med strategien for LAG Odder-Hedensted.

Her på siden kan du se strategien- i højre kolonne.

Herunder er link til den officielle side med alle relevante oplysninger for ansøgere:

Link til alle skemaer og vejledninger som skal bruges for at søge LAG Odder Hedensted

Nye indlæg

2.2 mio kr. til projekter i 2024

Har du en idé til et projekt, der kan skabe udvikling eller arbejdspladser i dit landdistrikt, så kan du få økonomisk tilskud fra EU. 

Næsten alle kan søge LAG-midler:

 • Foreninger
 • Institutioner
 • Organisationer 
 • Almennyttige sammenslutninger

Virksomheder

 • Færre end 50 ansatte
 • Enten max 10 mio. euro i omsætning eller årlig balance på max 43 mio. Euro

Offentlige myndigheder 

 • Kun til almennyttige projekter
 • Kun kan-opgaver

Se mere om at søge midler i 2024 i den lille video herunder

Kontaktoplysninger

Kontakt koordinator for kort snak om din projektide – tlf: 20351683, mail: s.ernst@lagoh.dk