Indstillede projekter godkendt til støtte fra LAG Odder-Hedensted

Rårup/Skjold Børnenes Helte

Projektets formål er etablere en ny opholds- og legeplads på matriklen ved Skjold Sognegård ogIdrætsbørnehaven Skjold med henblik på at understøtte udviklingen af det gode børneliv i Skjold og omegn.

Projektet vil skabe en indbydende og udviklende legeplads, og vil sætte rammen om et samlingssted forfamilier, fødselsdage og lokale arrangementer.

Projektsum: 1.164.297,54 kr. Der er godkendt tilskud på 50%: 582.000,00 kr.

Rammevilkårsprojekt i Hedensted Kommune

Brænderi på Brandbygegaard

Virksomhedens vine, cider, mæsk og urt er indtil nu brændt på andres destillerier. Det har betydet vedvarende transport af råmateriale til brænderi i Nordjylland, og den trafik er sidste manglende brik i fortællingen og vores strategi om, at produkterne her fra Brandbygegaard forarbejdes og forædles på stedet. Derfor ønsker vi at hjemtage processen. Det udførte lønarbejde indebærer tillige en betydelig innovationsbegrænsning, fordi vi ikke selv kan udvikle og tilpasse produkterne i processen.

Sidst men ikke mindst destilleres vores alkohol for nuværende på et stort anlæg, som opvarmes med gas – noget der bør høre fortiden til, mens vi ønsker at destillere på strøm fra egne solceller på gården. På den måde vil vi undgå CO2 udledningen både fra transporten af råmaterialerne samt fra energiforbruget til destillationen.

Målet er et produkt med en stærkt reduceret klimapåvirkning, hvis nogen overhovedet. Vi har en æbleplantage med godt 2500 æbletræer, og frugterne bruges til både most, cider, mousserende æblevin samt en helt unik æblebrandy. Der er ikke tradition for brandy i Danmark og sammen med enkelte andre er vi pionerer i produktionen af æblebrandy. Mange kender Calvados fra Frankrig, men der er ingen grund til at Danmark ikke kan det samme eller mere. Danske æbler er verdensklasse takket være det lange lyse sommerhalvår og det kan vores brandy også blive. Det første batch af brandyen fra vores virksomhed er allerede i handlen og den er modtaget vel. Der er ingen tvivl i vores sind om, at produktets kvalitet kan højnes, hvis vi investerer i eget brænderi, da vi i så fald kan destillere den gærede æblepulp på det helt rigtige tidspunkt og være mere selektive i processen, hvor hovedet (det første) og halen (det sidste) af destillatet fjernes. Brænderiet, vi ønsker at anskaffe, er et allround anlæg, hvorpå der kan destilleres et væld af forskellige alkoholtyper. Udover hovedproduktet æblebrandy er det målet at udvikle og producere et interessant udvalg af spiritus, som bl.a. skal sælges i en gårdbutik i tilknytning til brænderiet og derved udgøre en markant attraktion for såvel fastboende som turister på egnen. Investeringen i et brænderi til Brandbygegaard har således til formål at give mulighed for at udvikle og skabe unikke produkter på baggrund af minimal klimabelastning og med henblik på direkte salg i området.

Et grønt partnerskab har i flere år arbejdet på at synliggøre Gylling og Omegn som det enestående område det er. Partnerskabet ønsker at formidle byens historiske huse i tilknytning til en vandre- eller cykeltur gennem byen og omegnen.

Formålet er at skabe lokal udvikling og synlighed for lokalområdets særlige natur- og kulturhistorie. Selv om Odder Kommune står som ansøger, så er projektet forankret lokalt som et bredt sammensat grønt partnerskab med deltagelse fra ikke mindre end 11 af byens helt lokale foreninger. Ved indvielsen af det tværkommunale samarbejde om Horsens Fjord blev der gennemført en meget velbesøgt byvandring i Gylling, hvilket viser, at der er stor interesse for kulturhistorisk formidling. Desuden vil lokale blive involveret i udvælgelse og formulering af fortællingerne, ligesom frivillige skal opsætte formidlingstavler og pæle med QR-koder. Flere lokale beboere vil få øjnene op for lokalsamfundets kvaliteter, og besøgende og turister vil få bedre oplevelser og dermed styrke lokale udbydere af overnatning og bespisning, indkøb m.Projektsum: 340.838 kr. Der er godkendt tilskud på 50%: 170.419 kr.

HAVsuites Ferieboliger med havudsigt

Opførsel af 2 stk. Ferieboliger (HAVsuite) á 30 m2 til udlejning. En HAVsuite Feriebolig er designet til 4 personer, med egen spa og direkte udsigt over Hølken Strand, Tunø og Samsø. Hygge Strand Camping ligger placeret indenfor 100 og 300 meters ”Strandbyggelinjerne” hvilket gør at vi ikke må bygge større hytter end 30 m2. Men der er lavet en særregel som gør at vi må udnytte eksisterende byggeri til opførsel af ”Campingværelser/Ferieboliger” som en kompensation for reglerne i campingreglementet/Strandbeskyttelsen. Det gør at vi faktisk kan tilbyde nogle helt unikke beliggende Ferieboliger til udlejning. Vi ønsker derfor at udvide antallet af Ferieboliger til 10 enheder i alt, over de næste 3 år. Projektet bliver et delprojekt.  Oprindeligt vil vi etablere 6 stk Ferieboliger på en gang, men grundet verdens- og rentesituationen, har vi besluttet at opdele projektet i 2 faser.  Effekten vil bl.a. være flere arbejdspladser som er lokalt forankret samt at vi bedre kan fastholde vores nuværende personale. Større brug af flere lokale leverandører til bl.a. fødevarer og anden detailhandel. Der vil blive øget fokus på udenlands turisme i vores nærområder som Tyskland og Norge. Kystlandet som destinationen hedder, er allerede i eksplosiv vækst på turismen, så trykket på de enkelte markeder vil blive større.