Pulje til grøn omstilling

Herunder finder du erhvervsstyrelsens definition af bæredygtig udvikling og grøn omstilling:

 Definition af bæredygtig udvikling og grøn omstilling i LAG 

Projektets hovedformål skal bidrage til bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne. For at projektet falder ind under dette hovedformål skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt: 

1. Projektet frembringer grønne løsninger 

• Fx produktion, byggeri, infrastruktur eller lignende 

• Fx produkter, arbejdsmetoder eller lignende 

• Fx effektiv (gods)transport 

• Produktion af (lokale) økologiske/bæredygtige fødevarer 

2. Projektet fremmer klima- og miljøtiltag 

• Fx energieffektiviseringer 

• Fx alternativ energi 

• Fx test og demonstration af grønne løsninger 

3. Projektet fremmer cirkulær økonomi 

  • Fx genanvendelse (indsamling, sortering og oparbejdning/upcycling) 
  • Fx genbrug og genanvendelse af fx emballage 
  • Fx reparation af produkter og istandsættelse af bygninger 
  • Fx længere holdbarhed af produkter og bygninger 
  • Fx deling af produkter, lokaler, maskiner 
  • Fx bekæmpelse af forurening, fx plastik i naturen 
  • Fx madspild og bioenergi 
  • Fx genbrugspladser som samlingspunkt for cirkulære aktiviteter (Obs. her er det vigtigt, at kommunerne tænkes med som ejere af genbrugspladserne. Læs evt. mere her https://dakofa.dk/element/genbrug-og-oeget-genanvendelse-hvad-er-mulighederne-paa-genbrugspladserne/) 

4. Projektet skaber øget/ny adgang til natur, nye naturoplevelser og/eller naturbevarende tiltag 

5. Projektet understøtter bæredygtig turisme