Velkommen til LAG Odder-Hedensted

 

Sidste nyt!

Erhvervsministeren har etableret en ekstra pulje i 2020 – til bæredygtig. udvikling og grøn omstilling.

Puljen søges under LAG ordningen – der er afsat 537.930 kr. til indstilling af projekter fra LAG Odder Hedensted – læs mere her

Ansøgningsfrister i 2020:

 • Januar 2020: den 23.1. 
 • April 2020:    den 23.4.

Hvis der evt. kommer midler tilbage fra ikke realiserede projekter eller andet vil der være en ekstra ansøgningsfrist den: 25. august.2020

Få afklaret om dit projekt mulighed for at opnå støtte?

 

Du skal først som minimum: 

Læse den korte vejledning

Læse strategien for LAG Odder-Hedensted

Ring til forretningudvalg for drøftelse af idé/projekt:

 • Formand Bent Sørensen kan kontaktes på telefon 20 12 35 58
 • Kasserer Peter Altenborg kan kontaktes på telefon 61 33 92 32

Læs om projekter som har fået støtte fra LAG Odder-Hedensted

Nyttigt hvis du søger under etablering af nye arbejdspladser er det en god idé at kontakte de lokale erhvervskontorer:
I Hedensted: http://www.hedenstederhverv.dk
I Odder: Udvikling Odder eller http://www.voksevaerket.biz
Til alle projekter som søger under den ordning skal der også udarbejdes forretnings/virksomhedsplan, på virk.dk findes forslag til hvad planen skal indeholde:  https://startvaekst.virk.dk/opstart/lav-en-forretningsplan

Bekendtgørelsens beskriver forretningsplaner som:

“Forretningsplan, en beskrivelse af den virksomhed ansøger vil etablere eller udvikle, herunder en plan for hvordan ansøger vil drive og udvikle virksomheden.”

Klik for download eller download som PDF her: Strategi for LAG Odder-Hedensted

Hvis du opfordres til at søge:

Skal du oprette dig i ansøgningssystemet og starte på at udfylde de krævede oplysninger

Hvis du er i tvivl om enkelte elementer, eller undervejs ønsker sparring på din ansøgning kan du kontakte:

Susanne Ernst –  mail: s.ernst@lagoh.dk, tlf: 29131683

LAG Odder-Hedensted er et partnerskab beståede af lokale repræsentanter bosiddende Odder og Hedensted Kommuner.

Partnerskabet uddeler midler til forbedring af rammevilkår og skabelse af nye arbejdspladser i begge kommuner.

Støtte til projekter kan maximalt udgøre 50% af hele projektsummen, og deles ud i overensstemmelse med strategien for LAG Odder-Hedensted.

Her på siden kan du se strategien- i højre kolonne.

Herunder er link til den officielle side med alle relevante oplysninger for ansøgere:

Link til alle skemaer og vejledninger som skal bruges for at søge LAG Odder Hedensted

Nye indlæg

 1. Referat fra bestyrelsens møde den 15. juni 2015 Kommentarer lukket til Referat fra bestyrelsens møde den 15. juni 2015
 2. Husk ansøgningsfrist den 24. august 2015 Kommentarer lukket til Husk ansøgningsfrist den 24. august 2015
 3. Skal du søge tilskud fra LAG Odder-Hedensted – kom til Infomøde Kommentarer lukket til Skal du søge tilskud fra LAG Odder-Hedensted – kom til Infomøde
 4. Generalforsamling 2015 Kommentarer lukket til Generalforsamling 2015
 5. Søg støtte til dine projekter vedrørende job- og vækstskabende Erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted Kommentarer lukket til Søg støtte til dine projekter vedrørende job- og vækstskabende Erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted
 6. Strategi for LAG Odder-Hedensted Kommentarer lukket til Strategi for LAG Odder-Hedensted
 7. Strategimøde den 6. oktober 2014 Kommentarer lukket til Strategimøde den 6. oktober 2014
 8. Strategimøde den 6. oktober, kl. 19.00 Kommentarer lukket til Strategimøde den 6. oktober, kl. 19.00
 9. Den nyvalgte bestyrelse Kommentarer lukket til Den nyvalgte bestyrelse