Visit Homepage
Skip to content

Velkommen til LAG Odder-Hedensted

Vigtigt: Kontakt altid Koordinator før du søger!

Fritz Kristiansen - Odder, mail: fritz@lagoh.dk, tlf: 20118833

Susanne Ernst - Hedensted, mail: s.ernst@lagoh.dk, tlf: 21700823

Næste ansøgningsfrist til LAG Odder-Hedensted er den 15. marts 2017

LAG Odder-Hedensted er et partnerskab beståede af lokale repræsentanter bosiddende Odder og Hedensted Kommuner.

Partnerskabet uddeler midler til forbedring af rammevilkår og skabelse af nye arbejdspladser i begge kommuner. 

Støtte til projekter kan maximalt udgøre 50% af hele projektsummen, og deles ud i overensstemmelse med strategien for LAG Odder-Hedensted.

Her på siden kan du se strategien- i højre kolonne.

 

Herunder er link til den officielle side med alle relevante oplysninger for ansøgere:

Nyttigt hvis du søger under etablering af nye arbejdspladser er det en god idé at kontakte de lokale erhvervskontorer:
I Hedensted: http://www.hedenstederhverv.dk
I Odder: Udvikling Odder eller http://www.voksevaerket.biz
Til alle projekter som søger under den ordning skal der også udarbejdes forretnings/virksomhedsplan, på virk.dk findes forslag til hvad planen skal indeholde:  https://startvaekst.virk.dk/opstart/lav-en-forretningsplan

Bekendtgørelsens beskriver forretningsplaner som:

"Forretningsplan, en beskrivelse af den virksomhed ansøger vil etablere eller udvikle, herunder en plan for hvordan ansøger vil drive og udvikle virksomheden."

 

Klik for download eller download som PDF her: Pixi Lag Odder-Hedensted