Skip to content

Velkommen til LAG Odder-Hedensted

Ansøgningsfrister i 2019:

torsdag den 24. januar 

mandag den 20 maj

mandag den 16. september

Få afklaret om dit projekt mulighed for at opnå støtte?

 

Du skal først som minimum: 

Læse den korte vejledning

Læse strategien for LAG Odder-Hedensted

Ring til forretningudvalg for drøftelse af idé/projekt:

  • Formand Bent Sørensen kan kontaktes på telefon 20 12 35 58  
  • Kasserer Peter Altenborg kan kontaktes på telefon 61 33 92 32

Læs om projekter som har fået støtte fra LAG Odder-Hedensted

Nyttigt hvis du søger under etablering af nye arbejdspladser er det en god idé at kontakte de lokale erhvervskontorer:
I Hedensted: http://www.hedenstederhverv.dk
I Odder: Udvikling Odder eller http://www.voksevaerket.biz
Til alle projekter som søger under den ordning skal der også udarbejdes forretnings/virksomhedsplan, på virk.dk findes forslag til hvad planen skal indeholde:  https://startvaekst.virk.dk/opstart/lav-en-forretningsplan

Bekendtgørelsens beskriver forretningsplaner som:

"Forretningsplan, en beskrivelse af den virksomhed ansøger vil etablere eller udvikle, herunder en plan for hvordan ansøger vil drive og udvikle virksomheden."

 

Klik for download eller download som PDF her: Pixi Lag Odder-Hedensted

 

Hvis du opfordres til at søge:

Skal du oprette dig i ansøgningssystemet og starte på at udfylde de krævede oplysninger

Hvis du er i tvivl om enkelte elementer, eller undervejs ønsker sparring på din ansøgning kan du kontakte:

Susanne Ernst -  mail: s.ernst@lagoh.dk, tlf: 79755096

LAG Odder-Hedensted er et partnerskab beståede af lokale repræsentanter bosiddende Odder og Hedensted Kommuner.

Partnerskabet uddeler midler til forbedring af rammevilkår og skabelse af nye arbejdspladser i begge kommuner. 

Støtte til projekter kan maximalt udgøre 50% af hele projektsummen, og deles ud i overensstemmelse med strategien for LAG Odder-Hedensted.

Her på siden kan du se strategien- i højre kolonne.

Herunder er link til den officielle side med alle relevante oplysninger for ansøgere: