Visit Homepage
Skip to content

Velkommen til LAG Odder-Hedensted

Vigtigt: Kontakt altid Koordinator før du søger!

Fritz Kristiansen - Odder, mail: fritz@lagoh.dk, tlf: 20118833

Susanne Ernst - Hedensted, mail: s.ernst@lagoh.dk, tlf: 21700823

Næste ansøgningsfrist til LAG Odder-Hedensted er den 15. januar 2017

LAG Odder-Hedensted er et partnerskab beståede af lokale repræsentanter bosiddende Odder og Hedensted Kommuner.

Partnerskabet uddeler midler til forbedring af rammevilkår og skabelse af nye arbejdspladser i begge kommuner. 

Støtte til projekter kan maximalt udgøre 50% af hele projektsummen, og deles ud i overensstemmelse med strategien for LAG Odder-Hedensted.

Her på siden kan du se strategien- i højre kolonne.

Herunder ser du vejledningen om at søge støtte fra ordningen

Ud over denne side vil der også kunne findes mange informationer, både om det afsluttede program og det kommende program på www.livogland.dk en hjemmeside etableret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Du også link til siden i menuen herover.

Nyttigt hvis du søger under etablering af nye arbejdspladser er det en god idé at kontakte de lokale erhvervskontorer:
I Hedensted: http://www.hedenstederhverv.dk
I Odder: Udvikling Odder eller http://www.voksevaerket.biz
Til alle projekter som søger under den ordning skal der også udarbejdes forretnings/virksomhedsplan, på virk.dk findes forslag til hvad planen skal indeholde:  https://startvaekst.virk.dk/opstart/lav-en-forretningsplan

Bekendtgørelsens beskriver forretningsplaner som:

"Forretningsplan, en beskrivelse af den virksomhed ansøger vil etablere eller udvikle, herunder en plan for hvordan ansøger vil drive og udvikle virksomheden."