Velkommen til LAG Odder-Hedensted

Velkommen til hjemmeside for LAG Odder-Hedensted

Næste ansøgningsfrist i 2021:

  • tirsdag den 12. januar 2021
  • mandag den 26. april 2021

Få afklaret om dit projekt mulighed for at opnå støtte?

 Du skal først som minimum: 

Læse den korte vejledning

Læse strategien for LAG Odder-Hedensted

Ring til medlemmer af vores forretningudvalg for drøftelse af idé/projekt:

  • Formand Bent Sørensen kan kontaktes på telefon 20 12 35 58
  • Kasserer Peter Altenborg kan kontaktes på telefon 61 33 92 32

Læs om projekter som har fået støtte fra LAG Odder-Hedensted

Nyttigt hvis du søger under etablering af nye arbejdspladser er det en god idé at kontakte de lokale erhvervskontorer:
I Hedensted: http://www.hedenstederhverv.dk
I Odder: Udvikling Odder eller http://www.voksevaerket.biz
Til alle projekter som søger under den ordning skal der også udarbejdes forretnings/virksomhedsplan, på virk.dk findes forslag til hvad planen skal indeholde:  https://startvaekst.virk.dk/opstart/lav-en-forretningsplan

Bekendtgørelsens beskriver forretningsplaner som:

“Forretningsplan, en beskrivelse af den virksomhed ansøger vil etablere eller udvikle, herunder en plan for hvordan ansøger vil drive og udvikle virksomheden.”

Klik for download eller download som PDF her: Strategi for LAG Odder-Hedensted

Hvis du opfordres til at søge:

Skal du oprette dig i ansøgningssystemet og starte på at udfylde de krævede oplysninger

Hvis du er i tvivl om enkelte elementer, eller undervejs ønsker sparring på din ansøgning kan du kontakte:

Susanne Ernst –  mail: s.ernst@lagoh.dk, tlf: 29131683

LAG Odder-Hedensted er et partnerskab beståede af lokale repræsentanter bosiddende Odder og Hedensted Kommuner.

Partnerskabet uddeler midler til forbedring af rammevilkår og skabelse af nye arbejdspladser i begge kommuner.

Støtte til projekter kan maximalt udgøre 50% af hele projektsummen, og deles ud i overensstemmelse med strategien for LAG Odder-Hedensted.

Her på siden kan du se strategien- i højre kolonne.

Herunder er link til den officielle side med alle relevante oplysninger for ansøgere:

Link til alle skemaer og vejledninger som skal bruges for at søge LAG Odder Hedensted

Nye indlæg